Administrator Systemów informatycznych – kim jest i czym zajmuje się taka osoba? 

Sieć informatyczna to bez wątpienia baza działań wielu firm w dzisiejszych czasach. Sieć informatyczna odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie biznesowym, czy to nawet prywatnym. Dzięki powstaniu sieci, mamy dziś m.in. dostęp do e-maila, Facebooka, Twittera, Instagrama i wielu innych kwestii. 

Dziś natomiast skupimy się na podstawie działania wszystkich sieci informatycznych w firmach, i  przedstawimy kto dokładnie jest odpowiedzialny za to, żebyś miał z nią w swojej firmie spokój oraz żeby nie generowała dodatkowych kosztów. 

Jak to wszystko się zaczęło? 

Początków specjalizacji informatycznej, zajmującej się siecią informatyczną, należy doszukiwać się w początkach Internetu, a właściwie to w momencie tworzenia pierwszych sieci komputerowych. Należy jednak zaznaczyć, że początki Internetu nie można do końca nazwać Internetem, ponieważ istniały jedynie pojedyncze sieci komputerowe, pozbawione wzajemnej komunikacji między sobą, dopiero później zaczęto wspomniane oddzielone sieci łączyć w całość. Jednak dla uproszczenia przekazu będziemy po prostu mówić o Internecie. Sieć/Internet w swoich pierwszych latach oferowała głównie komunikację tekstową. Komunikacja tekstowa choć była przełomowa to środowisko akademickie, które zajmowało się rozwojem sieci (na długo zanim opisywaną nowością technologiczną zainteresował się biznes) zaczęło rozważać rozwinięcie jej możliwości o różne usługi, których stworzenie miałoby czysto praktyczne znaczenie np. dla wspomnianego wcześniej biznesu. Dzięki temu dotychczasowa nowinka technologiczna mogłaby zostać szerzej wykorzystywana nie tylko w czysto akademickich zastosowaniach. Idąc w praktycznym kierunku powstały może i znajomo brzmiące nawet dla osób nietechnicznych usługi takie jak e-mail, ftp, www, komunikatory internetowe, które obecnie są rdzeniem działania wielu firm. Wymienione przykłady usług musiały gdzieś działać i być przez kogoś zarządzane. W ten sposób powstało stanowisko administratora systemów informatycznych. 

Na przestrzeni lat ilość usług i miejsc, gdzie wspomniane usługi musiały działać sukcesywnie rosła, najczęściej następowało to w odpowiedzi na biznesowe potrzeby firm. Pojedyncze serwery (czyli miejsca działania usług) zamieniały się w dedykowane przestrzenie (tzw. datacenter – centra danych) a osoby je obsługujące i zarządzające zaczęły się specjalizować w obsłudze konkretnej usługi. W ten sposób z pojedynczego stanowiska zwanego po prostu administratorem wyewoluowano do wielu specjalizowanych stanowisk, przykładowo są to: administrator baz danych, administrator zabezpieczeń, administrator serwerów www, administrator infrastruktury serwerowej, administrator aplikacji.  

Czy administrator potrzebny jest w każdej firmie?  

Tutaj należy odpowiedzieć na pytanie, czy nasz biznes ma pod własną opieką jakieś serwery lub działające na nich aplikacje. Jeżeli przykładowo wszystkie kluczowe dla naszego działania usługi (np. strona www, poczta e-mail), aplikacje (np. księgowe takie, jak Wapro, Optima) posiadamy w modelu Software as a Service (SaaS – sposób udostępniania oprogramowania np. księgowego w formie usługi, którą nie możemy w pełni samodzielnie zarządzać, innym przykładem modelu SaaS jest hosting poczty/stron www) lub nasze serwery, o ile je posiadamy (np. bazodanowe przechowujące bazy programu Płatnik) znajdują się poza naszą firmą – to najprawdopodobniej są już pod opieką odpowiednich administratorów. Jednak zawsze zachęcamy do konsultacji – pomożemy w ustaleniu tego. Inaczej ma się sprawa, jeżeli jakaś infrastruktura informatyczna znajduje się w naszej firmie – najczęściej wtedy obecność administratora jest niezbędna – dlaczego? Po pierwsze może reagować w tzw. sposób proaktywny – czyli podjąć działania mające na celu usunięcie usterki zanim zostanie zauważona przez naszych pracowników (a najczęściej zostanie zauważona w postaci, że coś po prostu przestanie im działać) lub podjąć działania mające na celu uniemożliwienie jej wystąpienia. Administrator może działać też w sposób doraźny – jeżeli awarii nie udało się uniknąć, ponieważ wystąpiła nagle lub nie udało się jej ograniczyć/zniwelować w sposób proaktywny, wówczas wiedza administratora pozwoli na minimalizację przestoju firmy związanego z awarią infrastruktury informatycznej. Oczywiście administrator nie jest tylko osobą, której jedynym zadaniem jest reagować na awarie – najczęściej od administratora zaczyna się wdrożenie nowych elementów infrastruktury serwerowej, usługowej czy aplikacyjnej w naszej firmie. Odpowiednio specjalizowany administrator zainstaluje, skonfiguruje i zabezpieczy nowe, bądź istniejące aplikacje i serwery w sposób minimalizujący wystąpienie potencjalnych problemów czy awarii. Konfiguracyjnie zapewni, że dostęp do naszych firmowych danych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na pracę konkretnemu stanowisku. Ostatnie z zadań wykonywanych przez administratora to zajmowanie się bieżącym utrzymaniem aplikacji i serwerów – należą do nich przykładowo nadawanie i odbieranie dostępów do firmowych danych, zakładanie, usuwanie skrzynek pocztowych przychodzącym i odchodzącym pracownikom, bieżąca aktualizacja serwerów, wdrażanie poprawek konfiguracyjnych w infrastrukturze informatycznej w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. 

Podsumowując – stanowisko administratora pojawiło się na rynku pracy w wyniku ukazywania się coraz większej ilości usług, aplikacji czy serwerów wymagających obsługi a powstających w odpowiedzi na wymagania biznesowe firm. Najprościej mówiąc posiadanie administratora w firmowym zespole gwarantuje nam: 

  • ciągłość działania naszego biznesu w zakresie informatycznym – wiedza i działania administratora pozwolą na uniknięcie lub zminimalizowanie przestojów spowodowanych awariami infrastruktury informatycznej 
  • poprawne wdrożenie nowych serwerów, aplikacji czy usług w naszej infrastrukturze informatycznej 
  • bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej – wdrażanie aktualizacji serwerów, aplikacji, poprawek bezpieczeństwa, optymalizacja szybkości działania