Better IT

Al. Tadeusza Rejtana 53A / 113, 35-326 Rzeszów, Polska

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

Regulamin Ośrodka Na Skraju Mazur


I. Zasady wynajmu

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 11.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

2. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić w dniu przyjazdu.

4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

5. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

II. Zasady korzystania z obiektu

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

7. Na terenie ośrodka zabronione jest:

a) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy

b) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka

8. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

9. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 23:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony telefonicznie.

10. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, teren ogrodzony.

11. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

14. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny w przypadku odwołania rezerwacji.

15. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów znajdujących się przy bramie domu. Właściciele w dniu przyjazdu poinformują o lokalizacji pojemników na odpady

16. W domu i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

17.Na terenie Ośrodka wydzielono zezwala się na palenie tylko na zewnątrz domu.

III. Ośrodek przyjazny zwierzętom

1. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

2.Właściciele psów powinni przywieźć ze sobą miski do karmy i wody oraz kojec lub koc dla pupila.

V. Postanowienia końcowe

1. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.

2. Recepcja jest czynna bez ograniczeń.

+48 519 548 664  (właściciel ośrodka) lub 513017070 (recepcja)

3. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

4. Właścicielem ośrodka oraz administratorem Państwa danych jest:

PHU “TIP-TOP” J.ZBUTOWICZ
00-091 Warszawa
ul. Plac Bankowy 2
NIP: 7392297370

NA SKRAJU MAZUR

Masz pytania?

Wyślij do nas wiadomość.