Audyt infrastruktury IT – co to jest i czemu służy?

Jakie najczęstsze problemy z tego wynikają i dlaczego tak wiele firm decyduje się wtedy na audyt IT?

Wiele firm w Polsce ma niezabezpieczoną infrastrukturę IT. Problemem zaczyna być czas, związane z nim przerwy w pracy, a to wszystko powoduje brak płynności przez niewłaściwie zabezpieczoną infrastrukturę informatyczną, która z każdą chwilą awarii, zamiast dochodu tylko generuje koszty.

Działanie sprzętów takich jak choćby komputer, router WiFi, serwer czy nawet niepozorna kserokopiarka ma wpływ na nasze przychody, zwłaszcza, gdy nastąpi awaria choćby jednego sprzętu. Każda z tych rzeczy ma swoją jasno określoną funkcję, jeśli jedno narzędzie przestaje działać prawidłowo to może mieć wpływ ma prawidłowe działanie kolejnych urządzeń. Co z tego, że firma posiada sprawny komputer, skoro notorycznie pojawiają się przerwy w dostępie do Internetu, przez co obsługa klienta np: za pośrednictwem poczty e-mail staje się utrudniona i firma może przez to tracić swoją przewagę konkurencyjną.Takie z pozoru niewinne sytuacje nie tylko negatywnie działają na strategię firmy, ale także wpływają  na jej wizerunek, co często wiąże się z utratą zaufania ze strony klienta.

Wadliwe oprogramowanie również może przyczynić się do spowolnienia pracy.

Zdarza się, że aplikacje znajdujące się w naszym systemie nie posiadają legalnej licencji, nawet jeśli właściciele nie mieli o tym pojęcia, narażają się przez to na odpowiedzialność karną, a straty wynikające z takiej nieświadomości to setki tysięcy, a zdarzyły się także firmy ukarane milionowymi grzywnami. Każda nawet niewielka, nienaprawiona usterka powoduje zakłócenia w pracy, która z czasem staje się większa, a to generuje zbędne koszty, związane z brakiem odpowiedniej płynności w poszczególnych procesach infrastruktury informatycznej.

W związku z tym coraz więcej firm, którym zależy na płynnej pracy, decyduje się na audyt IT, którego celem jest analiza i diagnoza efektywności wykorzystywania zasobów w firmie.

Warto pamiętać przy tym, że administracja IT w firmie jest procesem, a nie jednorazowym produktem. To znaczy, że nie wystarczy przeprowadzić audytu IT co jakiś czas i to rozwiąże wszystkie problemy. Wszelkie niedociągnięcia konfiguracyjne zawsze po czasie przekładają się na przestoje w pracy, a audyt it  to klucz do płynnej realizacji obsługi informatycznej, skuteczne narzędzie oparte na obiektywnej analizie i ocenie, która umożliwia poznanie słabych stron naszego systemu, dzięki czemu można w pełni zadbać o spokój firmy w zakresie sieci informatycznej, serwerach i urządzeniach użytkowników oraz zapobiegać awariom.

Bez audytu it wiele problemów nie można też sprawnie rozwiązać.

Zbiór technik i odpowiednich narzędzi na które składa się audyt, a także holistyczne podejście  do zasobów firmy gwarantuje, że ocenie poddane zostaną wszystkie procesy, które mają wpływ na wydajność firmy. Aby głębiej zrozumieć sens audytu IT, trafne będzie porównanie z pojazdem, żeby auto bezawaryjnie wykonywało swoje zadanie i było utrzymane w nienagannej kondycji należy regularnie wykonywać przegląd oraz inne czynności serwisowe, jak choćby sprawdzenie układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia itp. Dzięki temu użytkownik uzyskuje niezbędną wiedzę o stanie wszystkich podzespołów , a przede wszystkim jakie działania należy podjąć, by pojazd realizował cel, dla którego był pierwotnie zakupiony. Diagnosta zauważył, że w pojeździe nie zamyka się centralny zamek, co prawda nie ma to wpływu na jazdę, aczkolwiek nie mamy nigdy pewności czy ktoś postronny nie będzie chciał chwycić za klamkę i otworzyć drzwi. Tak samo jest w przypadku chociażby serwerów, co prawda mogą one poprawnie funkcjonować, przechowywać nasze dane, natomiast przy słabych, bądź co gorsza braku jakichkolwiek zabezpieczeń firma w ciągu jakiegoś czasu utraci wiele wrażliwych informacji m.in. związanych z przedsiębiorstwem, w tym także danych osobowych klientów czy pracowników. W przypadku przedsiębiorstwa celem audytu jest zbadanie oraz przedstawienie tego jak przedsiębiorstwo funkcjonuje we wszystkich procesach, a następnie rekomendacja i implementacja takich rozwiązań, aby problem, który wystąpił w organizacji np. awaria serwera, nie wpłynął na pracę firmy, tylko został rozwiązany w dziale IT. W przeciwnym wypadku  firmie grozi zachwianie płynności, ponieważ wtedy to już nie będzie to tylko problem działu IT, a całej firmy, która w tym czasie wygeneruje koszty bez przychodów.

Podsumowanie

Audyt IT to nie produkt, to uporządkowany proces poparty badaniami i analizą efektywności wykorzystywaniu zasobów w firmie. Dobrze przeprowadzony audyt it zawsze opiera się na faktach. Na podstawie przeprowadzonych badań wykwalifikowana grupa ekspertów pomoże obiektywnie doradzić jakie rozwiązania pozytywnie wpłyną na strategię firmy. Następnie specjaliści pomogą wdrożyć najkorzystniejsze techniki i sposoby, adekwatne do obecnie panującego stanu faktycznego przedsiębiorstwa. Wszystkie wdrożone zmiany podlegają stałemu monitorowaniu. Głównym celem audytu IT jest zwiększenie wydajności, efektywności, a co za tym idzie  konkurencyjności firmy na rynku. Odpowiednio zapewnione bezpieczeństwo informatyczne oraz optymalizacja kosztów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem bezpośrednio przyczynia się do płynnej, a także efektywnej pracy w przedsiębiorstwie.

Audyt IT to inwestycja, dzięki której firma może uniknąć wielu problemów, awarii, które prowadzą do przestojów, a także sporo nerwów towarzyszącym danym sytuacjom, właśnie wtedy, gdy czas zamiast generować zyski przynosi tylko same straty.