Better IT

Al. Tadeusza Rejtana 53A / 113, 35-326 Rzeszów, Polska

Jak ułatwić zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi w firmie?

Jak ułatwić zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi w firmie?

Czy pulpit zdalny to inaczej oprogramowanie do zarządzania sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi?

Niezupełnie. Pulpit zdalny (zdalny dostęp) to technologia, która umożliwia użytkownikom dostęp do zdalnego zarządzania komputerem (zdalnego sterowania komputerem) lub innym urządzeniem za pomocą sieci internetowej lub lokalnej sieci komputerowej. Takie oprogramowanie pozwala użytkownikom na elastyczność i mobilność w korzystaniu z zasobów innego komputera przez zdalne połączenia, bez konieczności fizycznego obecności przy danym urządzeniu.

Natomiast oprogramowanie do zarządzania sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi może mieć różne zastosowania, ale jego głównym celem jest zazwyczaj zarządzanie, monitorowanie, konserwacja i kontrola sprzętu lub urządzeń mobilnych. Może to obejmować zarządzanie konfiguracją, aktualizacjami, diagnozowanie problemów, śledzenie wydajności itp.

W jaki sposób można uprościć proces zarządzania infrastrukturą IT w firmie?

Zarządzanie urządzeniami w przedsiębiorstwie może być łatwiejsze dzięki odpowiednim narzędziom i przemyślanemu podejściu do organizacji i polityki IT. Dodanie zdalnego zarządzania (zdalnego dostępu) do komputerów ułatwia zarządzanie infrastrukturą technologiczną. Umożliwia to konfigurację, szybką interwencję i diagnozowanie problemów, nawet gdy urządzenie znajduje się poza swoją fizyczną lokalizacją.

Automatyzacja procesów:

W dzisiejszych firmach, gdzie liczba urządzeń, z którymi pracownicy mają styczność stale rośnie, ręczne zarządzanie nimi staje się coraz bardziej pracochłonne i podatne na błędy. Dlatego automatyzacja procesów zarządzania urządzeniami jest kluczowym elementem wydajnej infrastruktury IT. Narzędzia do automatyzacji pozwalają szybko i konsekwentnie zarządzać wieloma urządzeniami jednocześnie, oszczędzając czas i zasoby.

Centralizacja zarządzania:

Tradycyjne podejście do zarządzania sprzętem wymagało lokalnej interwencji, co utrudniało monitorowanie i utrzymywanie urządzeń. W rezultacie coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi na scentralizowane systemy zarządzania (np. z wykorzystaniem różnych iteracji pulpitu zdalnego albo agentów podłączających urządzenie pod centralny system zarządzania), które umożliwiają zarządzanie całym sprzętem w ujednolicony sposób z jednego punktu. Centralizacja umożliwia również szybsze reagowanie na problemy oraz spójne stosowanie zasad bezpieczeństwa.

Implementacja polityk bezpieczeństwa:

W dobie coraz bardziej wyrafinowanych cyberzagrożeń, zabezpieczenie urządzeń firmowych jest najwyższym priorytetem. Dzięki narzędziom do zarządzania można tworzyć i egzekwować zasady bezpieczeństwa dla wszystkich lub części urządzeń w organizacji. Pozwala to na monitorowanie aktywności urządzeń i szybkie reagowanie na incydenty, minimalizując ryzyko utraty danych lub naruszenia bezpieczeństwa.

Onboarding:

W tym kontekście onboarding odnosi się do procesu włączania nowych urządzeń do infrastruktury IT i konfigurowania ich zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi. Narzędzia do zarządzania urządzeniami mogą zapewniać funkcje ułatwiające wdrażanie, takie jak: dodawanie urządzeń do centralnego systemu zarządzania nimi raz automatyczna ich konfiguracja. Sprawia to, że proces wdrażania jest bardziej wydajny i niezawodny. A także przyczynia się do płynnego działania infrastruktury IT firmy.

Śledzenie aktywów:

Śledzenie zasobów jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania infrastrukturą IT w firmie. Zapewnia pełny przegląd posiadanych urządzeń i pozwala monitorować ich status i dostępność. Takie narzędzia zapewniają prowadzenie dokładnych rejestrów wszystkich urządzeń, ułatwiając identyfikację sprzętu, planowanie aktualizacji i zarządzanie zapasami.

Narzędzia do zarządzania urządzeniami oferują szereg funkcji i możliwości, które mogą znacznie ułatwić zarządzanie infrastrukturą IT firmy. W zależności od potrzeb i charakterystyki firmy, warto wybrać narzędzie, które najlepiej spełni wymagania i zapewni najlepsze wsparcie dla procesu zarządzania.

Jakie narzędzia są dostępne do ułatwienia zarządzania infrastrukturą IT w firmie?

Współcześnie firmy mają dostęp do różnorodnych narzędzi, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą IT. Wśród nich można wyróżnić:

Cisco Meraki:

Kompleksowa platforma chmurowa do zarządzania sieciami, urządzeniami i aplikacjami. Oferuje szeroką gamę rozwiązań do łatwego zarządzania infrastrukturą IT w tym sieciami, urządzeniami sieciowymi, punktami dostępowymi, kamerami bezpieczeństwa i aplikacjami, urządzeniami klienckimi za pomocą chmurowej usługi.

IBM MaaS360:

Platforma do zarządzania mobilnością, oferująca funkcje MDM i MAM. Pozwala na zarządzanie urządzeniami mobilnymi i aplikacjami, w tym systemami Android, iOS i Windows.

Jamf Pro:

To specjalistyczne oprogramowanie działające w chmurze pozwalające na zarządzanie urządzeniami Apple w organizacji. Umożliwiana zdalne zarządzanie urządzeniami, w tym instalację aplikacji, konfigurację ustawień i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa.

LogMeIn Central:

Chmurowa platforma zdalnego zarządzania urządzeniami z systemem Windows, która umożliwia administratorom IT zarządzanie zdalnymi komputerami (do zarządzania urządzeniami mobilnymi służy LogMeIn Rescue. Platforma zapewnia również funkcje bezpieczeństwa, m.in. możliwość zdalnego wymazywania danych w przypadku utraty urządzenia. Jest to wszechstronne narzędzie, które upraszcza zarządzanie infrastrukturą IT firmy, szczególnie w przypadku pracy rozproszonej lub zdalnej.

ManageEngine Desktop Central:

Chmurowy i on-premise-owy system zarządzania punktami końcowymi, który zapewnia zestaw funkcji do zarządzania infrastrukturą IT. Oferuje zdalne zarządzanie urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi, wdrażania oprogramowania, czy też monitorowania stanu urządzeń. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia scentralizowane zarządzanie infrastrukturą IT, poprawiając wydajność biznesową i bezpieczeństwo w organizacji.

Microsoft Intune:

Chmurowa usługa zarządzania urządzeniami mobilnymi, laptopami, komputerami stacjonarnymi i aplikacjami, która umożliwia firmom efektywne zarządzanie ochronę danych firmowych. Serwis zapewnia zdalną konfigurację urządzeń, egzekwowanie zasad bezpieczeństwa, monitorowanie stanu urządzeń i udostępnianie aplikacji korporacyjnych.

Ponadto Microsoft Intune integruje się z innymi narzędziami Microsoft, takimi jak Microsoft Entra ID (dawniej Azure Active Directory) oraz Microsoft/Office 365, w celu kompleksowego zarządzania tożsamościami użytkowników i zasobami korporacyjnymi.

Ivanti:

Chmurowe rozwiązanie UEM, które umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi i aplikacjami, w tym systemami Android, iOS i Windows. Zapewnia funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych i zdalne usuwanie w razie zgubienia urządzenia.

VMware Workspace ONE:

Kompleksowa platforma chmurowa i on-premise do zarządzania mobilnością, która umożliwia zarządzanie urządzeniami, aplikacjami i zasobami zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach klienckich. Oferuje funkcje MDM, MAM oraz zarządzania dostępem.

Powyższe narzędzia stanowią jedynie przykłady dostępnych rozwiązań, a wybór konkretnego oprogramowania powinien zależeć od indywidualnych potrzeb, wymagań i infrastruktury informatycznej firmy.

Jakie są różnice między MDM, AD Group Policy oraz narzędziami do zarządzania końcówkami?

Różnice między MDM, AD Group Policy oraz narzędziami do zarządzania końcówkami można opisać w kontekście ich funkcji, zakresu działania oraz obszarów zastosowań. Oto główne różnice między nimi:

Mobile Device Management (MDM):

Zastosowanie: MDM jest przeznaczone głównie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (przenośnymi),  które niekoniecznie mają stały kontakt z naszą firmową siecią, takimi jak laptopy, smartfony, tablety oraz inne urządzenia mobilne z systemami Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS.

Funkcje: Główne funkcje MDM obejmują zdalne konfigurowanie, monitorowanie, aktualizowanie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych.

Polityki bezpieczeństwa: MDM pozwala na stosowanie polityk bezpieczeństwa, takich jak wymuszanie haseł, szyfrowanie danych, kontrola dostępu oraz zdalne usuwanie danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Active Directory (AD):

Zastosowanie: : Samo AD jest przede wszystkim usługą katalogową stworzoną przez Microsoft, która służy głównie do zarządzania tożsamościami użytkowników, grupami, zasobami oraz dostępem w sieci firmowej. Podstawowym dodatkiem do usługi katalogowej AD są polityki grupowe (GPO), które pozwalają na zarządzanie urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi z systemem Windows, które mają zapewniony stały lub okresowy kontakt z firmową siecią.

Funkcje: Główne funkcje AD obejmują uwierzytelnianie użytkowników, zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych, tworzenie polityk grupowych oraz automatyzację procesów administracyjnych za pomocą AD Group Policy.

Centralizacja zarządzania: AD umożliwia centralizację tożsamościami, zasobami i konfiguracją (konfiguracja tylko dla systemów Windows) w sieci firmowej, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie.

Narzędzia do zarządzania końcówkami (Endpoint Management Tools):

Zastosowanie: Narzędzia do zarządzania końcówkami to ogólny termin obejmujący różnorodne rozwiązania służące do zarządzania urządzeniami sieciowymi jak i stacjami klienckimi mobilnymi czy stacjonarnymi.

Funkcje: Mogą one zawierać w sobie funkcje MDM, AD, AD Group Policy, SNMP oraz dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem urządzeniami desktopowymi, takimi jak pulpit zdalny czy instalacja oprogramowania.

Wszechstronne rozwiązania: Narzędzia do zarządzania końcówkami oferują zazwyczaj bardziej wszechstronne rozwiązania, umożliwiające zarządzanie urządzeniami mobilnymi (przenośnymi) i stacjonarnymi z jednego centralnego punktu.

Podsumowując, system MDM koncentruje się na zarządzaniu mobilnymi, które opuszczają firmę i niekoniecznie mają kontakt z jej siecią, AD zapewnia scentralizowane zarządzanie tożsamościami i zasobami w sieci. AD można rozszerzyć o AD Group Policy, które zapewni centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń z systemem Windows, które mają ciągły lub okresowy kontakt z firmową siecią. Narzędzia do zarządzania punktami końcowymi łączą funkcjonalności dwóch wymienionych, jednak robią to w ograniczonym zakresie. Z drugiej strony dodają funkcjonalności, których nie ma w dwóch wcześniej wymienionych klasach systemów. Wybór konkretnego rozwiązania będzie zależał od potrzeb i charakterystyki organizacji.

Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT, uwzględniając zróżnicowane potrzeby i sytuacje w firmie?

W zależności od sytuacji i potrzeb firmy, istnieje szereg czynników, które mogą mieć wpływ na wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT. Oto kilka kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji:

Skala i złożoność infrastruktury:

Rozmiar firmy: Duże przedsiębiorstwa z rozległą infrastrukturą mogą preferować centralne systemy zarządzania integrujące w sobie funkcjonalności AD, MDM, UEM, które  za pomocą jednego panelu umożliwiają jednolite zarządzanie wszystkimi urządzeniami (np. poprzez zdalne sterowanie).

Rodzaje urządzeń: Firmy korzystające głównie z urządzeń mobilnych mogą znaleźć wartość w narzędziach MDM, podczas gdy te posiadające głównie urządzenia stacjonarne z systemem Windows mogą preferować rozwiązania AD Group Policy lub narzędzia do zarządzania końcówkami oferujące wsparcie dla obu typów urządzeń przy użyciu zdalnej kontroli z wykorzystaniem mechanizmów zdalnego zarządzania.

Specyfika środowiska pracy:

Rodzaj pracy: Firma, która skupia się na mobilności pracowników i często korzysta z pracy zdalnej, może potrzebować bardziej zaawansowanego narzędzia MDM, które umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami (np. zdalnej obsługi komputera, który ma wyłącznie dostęp do Internetu (np. bez VPN lub VPN dostępny jest w ograniczonym zakresie)).

Wymagania branżowe: W niektórych branżach, takich jak finanse lub opieka zdrowotna, bezpieczeństwo danych jest kluczowym czynnikiem, co może wymagać bardziej zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa oferowanych przez niektóre narzędzia.

Bezpieczeństwo:

Funkcje bezpieczeństwa: Narzędzia oferujące zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak zdalne usuwanie danych, monitorowanie aktywności urządzeń czy szyfrowanie danych, mogą być kluczowe dla firm, które stawiają na priorytetowe zabezpieczenie swoich danych.

Zgodność z przepisami: Firmy działające w regulowanych branżach mogą wymagać dedykowanej konfiguracji i narzędzi, które spełniają określone przepisy i standardy dotyczące ochrony danych.

Integracja z istniejącą infrastrukturą IT:

Kompatybilność: Narzędzie powinno być łatwo integrowalne z istniejącymi systemami IT, takimi jak systemy uwierzytelniania, serwery plików czy aplikacje biznesowe, aby uniknąć żyjących własnym życiem systemów niezintegrowanych z niczym innym, co działa w firmie.

Wsparcie i dostępność usług:

Wsparcie techniczne: Istotne jest zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego o wysokim poziomie, aby móc szybko rozwiązywać ewentualne problemy z narzędziem.

Dostępność usług: Warto rozważyć czy preferujemy rozwiązania chmurowe czy on-premise. Pierwsze oferuje często niższy koszt wejścia i zdejmuje z nas konieczność aktualizacji i utrzymywania kolejnych serwerów wdrożonych pod dane rozwiązanie. Drugie zaś oferuje często większą kontrolę nad rozwiązaniem, jednak kończy się wyższym kosztem wejścia oraz koniecznością utrzymywania kolejnych serwerów wdrożonych pod dane rozwiązanie.

Koszty i dostępność zasobów:

Koszty wdrożenia i utrzymania: Warto dokładnie przeanalizować koszty wdrożenia, licencjonowania, utrzymania oraz szkoleń związanych z danym narzędziem, aby dopasować je do budżetu firmy.

Dostępność zasobów ludzkich: W przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi , zwłaszcza działających w infrastrukturze on-premise może być konieczne zatrudnienie lub przeszkolenie personelu do zarządzania nimi. W szczególności, jeśli narzędzie wymaga zaawansowanej konfiguracji czy monitorowania, odpowiednio przeszkolony personel może znacznie zwiększyć efektywność zarządzania.

Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT powinien opierać się na analizie wymagań, potrzeb budżetu i szczegółów działalności firmy. Ponadto należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, bezpieczeństwo danych i integracja z istniejącymi systemami.

Chcesz zadać dowolne pytanie w obszarze oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi?

W czasie której postaramy się pomóc w określeniu jakie oprogramowanie będzie odpowiednie w Twojej sytuacji!